Sản phẩm thương mại

Cà phê Trung Nguyên - Trung Nguyen coffee

Bột Vĩnh Thuận - Vinh Thuan Flour

Mỳ chính Ajinomoto - Ajinomoto seasoning

Chè Kim Anh

Nước Wonderfarm - Wonderfarm Water

Tương ớt Trung Thành - Chilli Sauce

Nước mắm Thuận Bình - Thuận Bình Fish Sauce

Nước mắm Trung Thành - Trung Thanh Fish Sauce

Chinsu

Click to view map